Nacionalni 2/2

Na osnovi analiz bomo pripravili osnutke priporočil za oblikovanje dodatnih/ustreznejših meril in načinov ugotavljanja odličnosti, kakovosti projektov in prenos v prakso. To bo tudi osnova za predlog načrta aktivnosti za prihodnji razvoj raziskovanja na področju biotehnike (kmetijstva, gozdarstva, ribištva in živilstva) v Sloveniji.

Družbena omrežja

Kazalo