Napredne izdelovalne tehnologije za visokokakovostno in trajnostno proizvodnjo

Z realizacijo ciljev programa lahko pričakujemo, da bodo predlagane rešitve prispevale k krepitvi konkurenčnosti proizvodnje, ki je eden izmed temeljnih slovenskih industrijskih sektorjev. Opredelitev programa nadaljuje dosedanje delo in vključuje elemente menedžmenta izdelovalnih tehnologij za trajnostni razvoj. Izpostavljene niso samo inovacije na tehnološkem področju, temveč tudi ponudbe celovitih razvojnih rešitev ter vključitev gospodarskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Vodilni partner programa

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Vodja programa

prof. dr. Janez Kopač

Partnerji programa

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

  • prof. dr. Janez Kopač

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

  • prof. dr. Borut Likar
Šifra programa

P2-0266

Trajanje programa

1. 1. 2015–31. 12. 2020

Vsebina programa

Z realizacijo ciljev programa lahko pričakujemo, da bodo predlagane rešitve prispevale k krepitvi konkurenčnosti proizvodnje, ki je eden izmed temeljnih slovenskih industrijskih sektorjev. Opredelitev programa nadaljuje dosedanje delo in vključuje elemente menedžmenta izdelovalnih tehnologij za trajnostni razvoj. Izpostavljene niso samo inovacije na tehnološkem področju, temveč tudi ponudbe celovitih razvojnih rešitev ter vključitev gospodarskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Ključne besede

napredne izdelovalne tehnologije, visokokakovostna proizvodnja, trajnostna proizvodnja

Bibliografske reference

 

Povezave

 

Program je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

 

1. januar 2015 | FM | Nacionalni

Družbena omrežja

Kazalo