Dvojezična podjetniška spletna platforma za podporo pri realizaciji čezmejnih podjetniških priložnosti – NUVOLAK

Projekt Dvojezična podjetniška spletna platforma za podporo pri realizaciji čezmejnih podjetniških priložnosti – NUVOLAK/Piattaforma imprenditoriale bilingue per il supporto alla realizzazione di opportunità imprenditoriali transfrontaliere – NUVOLAK se izvaja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013. Dvojezično informacijsko spletno podjetniško stičišče je nadgradnja uspešne slovenske spletne platforme MIKROBIZ. V času od njenega zaključka in uspešne implementacije se je nabralo mnogo izkušenj in idej, ki jih želimo implementirati v nadgrajeno različico spletne platforme.

Vodilni partner projekta
  • Univerza na Primorskem, Fakulteta za management
Vodja projekta
  •  izr. prof. dr. Mitja Ruzzier
Partnerji projekta

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

  • izr. prof. dr. Mitja Ruzzier (vodja projekta na UP FM)
Šifra projekta

 

Trajanje projekta

1. 10. 2012–31. 12. 2014

 
Vsebina projekta

Dvojezično informacijsko spletno podjetniško stičišče je nadgradnja uspešne slovenske spletne platforme MIKROBIZ. V času od njenega zaključka in uspešne implementacije se je nabralo mnogo izkušenj in idej, ki jih želimo implementirati v nadgrajeno različico spletne platforme, ki bo zdaj dvojezična. Glavne funkcionalnosti platforme bodo: obširna baza znanja s področja podjetniških vsebin v slovenščini in italijanščini, prilagojena specifikam posameznega okolja, interaktivni vodnik po pripravi poslovnega načrta ter borza čezmejnih podjetniških priložnosti, ki bo omogočala mreženje in povezovanje ter izmenjavo izkušenj za čezmejno realizacijo podjetniških priložnosti. Ključne aktivnosti projekta obsegajo, poleg koordinacije, upravljanja in vodenja projekta, še: analizo primerljivih aplikacij na trgu, izdelavo podrobne specifikacije (tako vsebinske kot tehnične), preverjanje funkcionalnosti zvidika uporabnikov programiranje rešitev in optimizacijo programske kode, oblikovanje modulov aplikacije, pripravo vsebine, preverjanje ustreznosti in objavo testne aplikacije, testiranje tehničnih rešitev ter funkcionalnosti na ciljnih skupinah uporabnikov, uskladitev vsebine ter vnos popravkov. Projekt se bo zaključil s promocijo portala v ustreznih medijih, oblikovanjem in tiskom gradiva ter diseminacijo projektnih rezultatov med posameznimi ciljnimi skupinami uporabnikov. Ključni rezultati projekta, ki jih bomo dobili z razvojem aplikacije in njenih modulov, bodo: povečano število podjetij, vključenih v čezmejno sodelovanje, razvoj novih in sodelovanje pri obstoječih projektih na področju razvoja in raziskovanja, modul za pripravo poslovnih načrtov, povečano zanimanje za podjetništvo, uporaba portala med različnimi ustanovami za poučevanje podjetništva ter ustanavljanje novih podjetij na podlagi identificiranih čezmejnih priložnosti.

Ključne besede

 Nuvolak, dvojezična podjetniška spletna platforma, Mikrobiz

Bibliografske reference

 

Povezave

 

Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

 

1. oktober 2012 | FM | Mednarodni

Družbena omrežja

Kazalo