NUVOLAK2 – Inovativna marketinška orodja za globalno konkurenčnost MSP v čezmejnem območju

Projekt NUVOLAK2 – Inovativna marketinška orodja za globalno konkurenčnost malih in srednjih podjetij v čezmejnem območju je nadgradnja uspešnega projekta Nuvolak oziroma spletne platforme Mikrobiz.net z novim, preverjenim in implementiranim marketinškim orodjem za pomoč pri načrtovanju in uvajanju marketinških aktivnosti, podpornim gradivom, predstavljenimi dobrimi praksami, orodjem za benchmarking, ažurnejšimi informacijami za vzpostavitev in vodenje podjetij z obeh strani meje ter podporno mrežo mentorjev in institucij. Integrirani bodo tudi novi komunikacijski kanali, ki bodo orodju dali ažurnost, možnost interakcije, sodelovanja in povezovanja med uporabniki in drugimi deležniki inovacijskega ekosistema.

Vodilni partner projekta

Univerza na Primorskem/Universita' del Litorale

Vodja projekta

  Dr. Mitja Ruzzier

Partnerji projekta

ABC Accelerator, d. o. o.

Università Ca’ Foscari Venezia

  • prof. Carlo Bagnoli
  • dr. Maurizio Massaro

Associazione temporanea di scopo Confcommercio Trieste

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec

  • mag. Dejan Šraml 

ARIES – Posebno podjetje Trgovinske zbornice Julijske krajine s sedežem v Trstu

  • Michele Crosatto

PROTECTUS, storitve, razvoj in informacijska tehnologija, d.o.o.

  • Matej Peršolja
Šifra projekta

NUVOLAK2_1473163643

Trajanje projekta

1. 10. 2017–30. 6. 2020

Vsebina projekta

Z novostmi projekt naslavlja teritorialne izzive nizke stopnje raziskovanja, inoviranja in razvoja v mnogih (ruralnih) območjih s povezanim nezadostnim prenosom znanja in inoviranja, koncentracijo storitev in aktivnosti v glavnih urbanih območjih oz. prešibkim prenosom znanja iz raziskovanja v prakso. Pristop temelji na izkušnjah z večletno uporabo dvojezičnega portala Mikrobiz, na poznavanju potreb ciljnih skupin uporabnikov, integracijo specifik poslovanja in okolja čezmejnega območja ter partnerstvu, ki bo projektne rezultate nadalje uporabljalo za svoje osnovne dejavnosti, s tem pa poskrbelo na trajnost rezultatov in njihov nadaljnji razvoj.

Glavni neposredni učinki, ki jih bodo deležni raziskovalci, MSP-ji, startupi, študenti in druga javnost bodo: trajnejše sodelovanje podjetij s fakultetami, novi čezmejni raziskovalni projekti in novo orodje v sklopu Mikrobiza, preneseno na podjetja. Glavni cilj je razvoj, spletna podpora, pilotna uvedba in diseminacija novega orodja v okviru nadgrajene platforme Mikrobiz, za katerega pričakujemo, da bo povečal inovativnost startpov in MSP-jev v multikulturnem mednarodnem okolju ter pri razvoju znanj, čezmejnega sodelovanja, sinergij in mreženja med ključnimi akterji za doseganje globalne konkurenčnosti.

Ključne besede

 

Faze projekta in njihova realizacija

1 Management

2 Komunikacija

3.1 Identifikacija in opis marketinško-inovacijskih aktivnosti MSP in startup podjetij na obmejnem območju z razširjeno bazo znanja in orodjem za primerjavo

3.2 Razvoj in validacija marketinškega orodja za uvajanje in upravljanje inovativnih marketinških aktivnosti in blagovnih znamk, s podpornimi materiali in nastavki za implementacijo

3.3 Ozaveščanje, implementacija in diseminacija orodja za uvajanje in upravljanje inovativnih marketinških aktivnosti

Bibliografske reference

 

Povezave
Financiranje

Skupni upravičeni stroški: 1.194.855,00 EUR

Delež financiranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: 1.015.626,75 EUR

Projekt NUVOLAK2 – Inovativna marketinška orodja za globalno konkurenčnost MSP v čezmejnem območju je sofinanciran v okviru programa Interreg Italija-Slovenija 2014–2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

1. oktober 2017 | FM | Mednarodni

Družbena omrežja

Kazalo