Presoja raziskovalnih skupin na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in živilstva v Sloveniji in v primerljivih državah

S pomočjo bibliometrijskih kazalcev želimo pridobiti podatke o raziskovalnih dosežkih na področju biotehnike v primerljivih državah Evropske unije. Opravljen bo pregled sedanjega sistema izbire recenzentov na področju projektov s področja biotehnike in primerjava z drugimi vedami. Izvedli bomo analizo informacijskega vedenja in uporabe informacijskih virov s strani raziskovalcev.

Vodilni partner projekta
  • Zavod BRIS
Vodja projekta
  • prof. dr. Primož Južnič
Partnerji projekta

Zavod BRIS

  • prof. dr. Primož Južnič

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

  • prof. dr. Borut Likar
Šifra projekta

 

Trajanje projekta

1. 7. 2014–30. 6. 2016

Vsebina projekta

S pomočjo bibliometrijskih kazalcev želimo pridobiti podatke o raziskovalnih dosežkih na področju biotehnike v primerljivih državah Evropske unije. Opravljen bo pregled sedanjega sistema izbire recenzentov na področju projektov s področja biotehnike in primerjava z drugimi vedami. Izvedli bomo analizo informacijskega vedenja in uporabe informacijskih virov s strani raziskovalcev.

Na osnovi teh analiz bomo pripravili osnutke priporočil za oblikovanje dodatnih/ustreznejših meril in načinov ugotavljanja odličnosti, kakovosti projektov in prenos v prakso. To bi bila tudi osnova za predlog načrta aktivnosti za prihodnji razvoj raziskovanja na področju biotehnike (kmetijstva, gozdarstva, ribištva in živilstva) v Sloveniji.

Ključne besede

kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, živilstvo, slovenija, Evropska unija, raziskovalne skupine

Bibliografske reference

 

Povezave

 

 

Projekt je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.
1. julij 2014 | FM | Nacionalni

Družbena omrežja

Kazalo