Izmenjava inovativnih proizvodnih tehnologij v obmejnih regijah – SHARTEC

Projekt SHARTEC Izmenjava inovativnih proizvodnih tehnologij v obmejnih regijah/Condivisione delle tecnologie innovative di produzione nelle regione transfrontaliera ima namen izboljšati čezmejno sodelovanje podjetij, ki delujejo v industriji visoko precizno obdelanih mehanskih komponent.

Vodilni partner projekta
 • Posoški razvojni center
Vodja projekta
 •  
Partnerji projekta

Posoški razvojni center

 • Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

  • prof. dr. Borut Likar (vodja projekta na UP FM)
  Šifra projekta

   

  Trajanje projekta

  1. 9. 2012–31. 3. 2015

  Vsebina projekta

  Projekt SHARTEC ima namen izboljšati čezmejno sodelovanje podjetij, ki delujejo v industriji visoko precizno obdelanih mehanskih komponent.

  Natančneje, nameni projekta so:

   zemljevid oziroma zbirka tehnoloških kompetenc in inovativnostnih strategij na območju,

   razvoj skupne tehnološke  osnove in izmenjava tehnoloških informacij,

   spodbujanje skupnih inovacijskih aktivnosti ter predstavitev prednosti skupnih raziskovalnih in razvojnih programov.

   

  Ključne besede

  Shartec, proizvodne tehnologije, inovativnost, obmejne regije

  Bibliografske reference

   

  Povezave

   

   

  Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013.
  Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007–2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
  Pri financiranju izvedbe projekta SHARTEC je pomagal Slovenski regionalno razvojni sklad.

   

  1. september 2012 | FM | Mednarodni

  Družbena omrežja

  Kazalo