SMeART: Knowledge Alliance for Upskilling Europe's SMEs to meet the challenges of Smart Engineering

         

Evropska proizvodna podjetja se trenutno soočajo z velikim izzivom. To je pametna industrija, ki je tudi sicer tema mnogih vročih razprav. V pametni industriji so inteligentne komponente in sistemi, temelječe na informacijski tehnologiji, vključene v vsa ključna področja dobave, proizvodnje in distribucijskih verig.

Tako izgleda nova industrijska resničnost:

 • Medsebojno povezani stroji avtonomno naro ajo zalogo sestavnih delov, ko je raven le-teh nizka
 • Avtomatizirana vodena vozila prevažajo tovor iz skladišča v logistični oddelek
 • Inteligentne RFID oznake omogočajo natančno in hitro identifikacijo blaga med proizvodnjo oz. dobavo

Prehod na digitalizirane proizvodne procese in storitve je nujno potreben za uspešno delovanje na današnjem trgu. Vendar se veliko malih in srednje velikih podjetij (MSP) ne zaveda stanja tehnike pametne industrije in imajo težave pri profesionalnem reševanju tega vprašanja.

Verjamemo, da je tesno sodelovanje med proizvodnimi podjetji in povezanimi raziskovalnimi organizacijami ključni pogoj, da podjetja postanejo „pametna“!

 

Vodilni partner projekta

Fachhochschule des Mittelstands, Bielefeld, Nemčija

Vodja projekta

 dr. Manfred Leisenberg

Vodja projekta na UP FM

 prof. dr. Borut Likar

Partnerji projekta
 • European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results, Graz, Avstrija
 • Institut für Integrierte Produktion Hannover, Hannover, Nemčija
 • Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgija
 • Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, Ghent, Belgija
 • Tiber Umbria Comett Education Programme, Perugia, Italija
 • Dimension4, Città di Castello, Italija
 • Universita degli studi di Perugia, Perugia, Italija
 • Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Slovenija
 • Univerza na Primorskem, Koper, Slovenija
 • Federación Vizcaína de Empresas del Metal, Bilbao, Španija
 • Parbleu, Egmond aan den Hoef, Nizozemska
 • Atech Elektronika d.o.o (ATech), Materija, Slovenija
 • PILZ Belgium CVBA, Ghent, Belgija
 • Interrogare GmbH, Bielefeld, Nemčija
Šifra projekta

575932-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-KA

Trajanje projekta

1.1.2017 - 31.12.2019

Vsebina projekta

SMeART projekt želi podpreti evropska proizvodna podjetja pri njihove prehodu v “pametno podjetje”. Izzive, ki jih bomo pri tem identificirali, bomo reševali s povezovanjem aktualnih raziskav s področja pametnega inženiringa in praktičnega znanja malih in srednjih proizvodnih podjetij.

 

DOBROBIT SMeART PROJEKTA ZA EVROPSKA PODJETJA

 • Dostop do informacij o možnostih financiranja pametnih tehnologij za MSP v posamezni državi,
 • vpogled v potrebe in zahteve proizvodnih podjetij s področja pametne industrije,
 • dostop do spletnih orodij in praktičnih smernic o tem, kako postati „pametno podjetje“,
 • izmenjava informacij in poslovno povezovanje z drugimi akterji preko spletne platforme SMeART.

Faze projekta in njihova realizacija

KAJ NAMERAVAMO NAREDITI?

 • Pripraviti pregled pobud, povezanih s pametno industrijo v vseh 28 državah članicah EU,
 • prepoznati potrebe in pričakovanja proizvodnih podjetij glede pametne industrije,
 • oblikovati, preizkusiti in integrirati model sodelovanja med raziskovalci in podjetji za izboljšanje proizvodnih zmogljivosti podjetij,
 • spodbujati nadaljnje sodelovanje med MSP, raziskovalnimi organizacijami in drugimi ključnimi akterji s področja pametne industrije.

 

Ključne besede

MSP, pametna industrija, zavezništvo znanje, pametno podjetje

Bibliografske reference

 

Povezave
Financiranje

 

Projekt financira Erasmus+ Programme  - Knowledge Alliances v višini 987.215,00 EUR

1. januar 2017 | FM | Mednarodni

Družbena omrežja

Kazalo