SOCIALNEET: From civil society organizations to social entrepreneurship - Combating youth unemployment and addressing the needs of NEETs

Ekonomska kriza je povzročila problem nezaposlenosti mladih ljudi. Rezultati njihove izključitve s trga dela so zelo resna grožnja za razvoj socialne in ekonomske kohezije. Prednostna naloga sredstev EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (EEA ter Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih) in projekta je zmanjšati nezaposlenost z novimi metodami in merili, ki bi imeli trajni učinek na vse udeležene v projektu. Glavni cilj projekta je spodbujanje mladih nezaposlenih ljudi med 18. in 29. letom, predvsem med 25. in 29. letom, k ustanavljanju socialnih podjetij. V okviru projekta se bodo usposabljali in pridobivali delovne izkušnje v socialno ekonomskih organizacijah in organizacijah civilne družbe, s katerimi bodo razvili kompetence za ustanovitev lastnih socialnih podjetij ali pa sodelovali v njih.

 

Vodilni partner projekta

Inštitut za družbeno-ekonomske študije (Institute of Social Economy Studies), Grčija 

Vodja projekta

 Costas Economopoulos

Vodja projekta na UP FM

 dr. Armand Faganel

Partnerji projekta

Institute of Social Economy Studies, Grčija

 • Costas Economopoulos

ADRAT Development Association of Alto Tamega`s Region, Portugalska

 • Marco Fachada

Civil Affairs Institute, Poljska

 • Joana Suciu

Rezekne Academy of Technologies, Latvija

 • Gilberto Manzano

Municipality of Mataro, Španija

 • Nikolas Espitalier

Institute of Industrial and Business Education & Training, Grčija

 • Thanos Totsikas

Craftsmen Association of Terni, Italija

 • Corrado Bordoni

European Network of Cities and Regions for the Social Economy (REVES), Belgija

 • Jan Olsson
Šifra projekta

2017-1-351

Trajanje projekta

12. 4. 2019–30. 9. 2021

Vsebina projekta

Poglavitni izziv projekta naslavlja reintegracijo mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (Not in Employment and not in Education or Training – NEETs) na trgu dela. Glavni cilj projekta je vzpostaviti družbeno inovativne in poslovne rešitve ter poiskati zaposlitev za mlade nezaposlene ljudi med 18. in 29. letom, še posebej za tiste, stare med 25. in 29. letom. Pripadniki NEETs populacije kot ciljni upravičenci se bodo usposabljali in pridobivali bodo delovne izkušnje v eni ali več gospodarskih oziroma nevladnih organizacijah. Pričakovan rezultat je dvig zaposljivosti med NEETs iz ranljivejših družbenih skupin. Z izbrano skupino mladih (NEETs) bodo sodelovali projektni mentorji in strokovnjaki za socialno podjetništvo. Transnacionalna dodana vrednost projekta je zagotovljena z zemljepisnim razponom med sedmimi državami ter s sodelovanjem ekspertnih partnerjev z bogatimi izkušnjami s področja socialnega podjetništva. Fakulteta za management bo v okviru projekta izvajala različne delavnice in tečaje. Ustanovili bomo tudi "meeting point", kjer bodo zbrane vse potrebne informacije o zaposlitvenih priložnostih v vseh sektorjih, predvsem v socialno ekonomskih podjetjih. Rezultati projekta bodo preverjani s pomočjo kontrolnega in evalvacijskega sistema v vseh sodelujočih organizacijah ter z vzpostavitvijo kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov. Uporabljene metode, orodja in strukture, ki bodo zasnovane med projektom, bodo financirane znotraj evropskih ter nacionalnih programov; tako bo zagotovljena trajnost projektnih rezultatov.

Faze projekta in njihova realizacija

WP1 Management

 • Activity M 1.1.1 Kick off meeting (Athens)
 • Activity M 1.1.4 Steering and Work-in-Progress (WIP) Committee Meeting
 • Activity M 1.2.4 Audit report
 • Activity M 1.3.2 Monitoring-Project Management-Managing work plan acitivities

 

WP2 Communication

 • Activity C 2.2.4 Participation in kick off meeting an launching event
 • Activity C 2.2.13 Participation in Annual Conference in Italy
 • Activity C 2.2.31 Info-day Slovenia
 • Activity C 2.2.37 Participation in Project`s Closing Conference and meeting
 • Activity C 2.3.5 Awareness activities towards NEETS civil society/central/local government organizations (Slovenia)
 • Activity C 2.4.3 Social media and internet campaign in Slovenia
 • Activity C 2.4.11 Brochures, posters in Slovenia

 

WP3 Measurement of Local Social Capital and Unused Resources

 • Activity SC 3.2.3 Measurement activity of local social capital and unused resources in Slovenia
 • Activity SC 3.2.10 Creation of a registry for unused resources and equipment/Drafting measurement of local social capital report in Slovenia

 

WP4 Establishement of NEETS Meeting Points

 • Activity N 4.1.2 Creation and operation of a NEETS "Meeting Point" (20 months)-Supervision and administration of the meeting point
 • Activity N 4.2.2 Advisory & Consulting services for the development and operation of social enterprises by NEET`S
 • Activity N 4.2.9 Exemplary & Innovative Business Plans

 

WP5 Training and Capacity Building of NEET

 • Activity CP 5.1.1 Training courses in Slovenia (Culture and Tourism Industry, Health Care, Agriculture, IT & Open Source Software, Alternative Energy Sources)

 

WP6 Networking and Transfer of Know-How

 • Activity NW 6.1.2 Capacity Building Workshops/Seminars to civil society organizations targeting social entrepreneurship in Slovenia
 • Activity NW 6.1.11 Courses targeting the experienced members of civil society organizations in order ti act as Mentors in Slovenia

 

Ključne besede

SOCIALNEET, NEET, brezposelnost, socialno podjetništvo

Bibliografske reference

 

Povezave
Financiranje

Skupni upravičeni stroški: 1.982.619,98 EUR (UP FM 236.174,9 EUR)
Delež financiranja iz programov EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (EEA ter Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih): 1.685.226,97 EUR (FM 200.748,66 EUR)

Projekt SOCIALNEET financirata EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (EEA ter Norveški finančni mehanizem za zaposlovanje mladih).

12. april 2019 | FM | Mednarodni

Družbena omrežja

Kazalo