Soustvarjanje konkurenčnega znanja med univerzami in MSP – KNOW US

Projekt KNOW US Soustvarjanje konkurenčnega znanja med univerzami in MSP/Co-generazione di conoscenza competitiva tra le università e le PMI bo prispeval k dvigu konkurenčnosti MSP v strateško pomembnih sektorjih čezmejnega območja Italija–Slovenija s podporo snovanju novih znanj, metod in tehnik za spodbujanje podjetniške inovativnosti v luči trajnostnega razvoja podjetij in družbe kot celote. Slednje bo doseženo s sinergičnim povezovanjem predstavnikov gospodarskih združenj, znanstvenih, raziskovalnih in tehnoloških parkov, univerz ter lokalne in širše družbeno politične skupnosti. 

Vodilni partner projekta
 • Regione del Veneto – Unità di Progetto Ricerca ed Innovazione
Vodja projekta
 •  
Partnerji projekta

Regione del Veneto – Unità di Progetto Ricerca ed Innovazione

 • Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

  • prof. dr. Roberto Biloslavo (vodja projekta na UP FM)
  Šifra projekta

   

  Trajanje projekta

  1. 7. 2011–30. 4. 2015

  Vsebina projekta

  Projekt KNOW US bo prispeval k dvigu konkurenčnosti MSP v strateško pomembnih sektorjih čezmejnega območja Italija-Slovenija s podporo snovanju novih znanj, metod in tehnik za spodbujanje podjetniške inovativnosti v luči trajnostnega razvoja podjetij in družbe kot celote. Slednje bo doseženo s sinergičnim povezovanjem predstavnikov gospodarskih združenj, znanstvenih, raziskovalnih in tehnoloških parkov, univerz ter lokalne in širše družbeno politične skupnosti. V ta namen se bodo razvile in izvedle naslednje temeljne aktivnosti:
  – razvoj in testiranje učinkovitih metod in skladnih politik za podporo razvoju strateško-kognitivnih map v podjetjih, ki predstavljajo »idealne tipe« podjetij v proučevanih sektorjih;
  – razvoj in izvedba čezmejne šole podjetniške inovativnosti, ki bo zagotavljala aplikacijo razvitih metod in tehnik tudi po zaključku projekta.

  Ključne besede

   KnowUs, MSP, univerze, konkurenčno znanje, konkurenčnost

  Bibliografske reference

   

  Povezave

   

   

  Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev.
  Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007–2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

   

  1. julij 2011 | FM | Mednarodni

  Družbena omrežja

  Kazalo