Teoretični vidiki in empirična analiza učinkov prožne varnosti na trgu dela

Cilj predlagane raziskave je proučiti učinke ključnih sprememb v slovenski delovni zakonodaji od začetka 90. let na rezultate na trgu dela in produktivnost. Pri tem se bomo osredotočili na zakonodajne spremembe na treh področij: varovanje zaposlitve, minimalne plače in nadomestila za brezposelnost.

Vodilni partner projekta
 • Univerza na Primorskem, Fakulteta za management
Vodja projekta
 • prof. dr. Milan Vodopivec
Partnerji projekta

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 • prof. dr. Milan Vodopivec
 • izr. prof. dr. Primož Dolenc
 • doc. dr. Igor Stubelj
 • doc. dr. Andraž Grum
 • doc. dr. Mateja Jerman
 • doc. dr. Tanja Kosi
 • izr. prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel
 • asist. Suzana Laporšek
 • Marta Alberti
 • Mihaela Kosančič
Šifra projekta

 

Trajanje projekta

1. 7. 2011–30. 6. 2014

Vsebina projekta

Cilj predlagane raziskave je proučiti učinke ključnih sprememb v slovenski delovni zakonodaji od začetka 90. let na rezultate na trgu dela in produktivnost. Pri tem se bomo osredotočili na zakonodajne spremembe na treh področij: (i) varovanje zaposlitve, (ii) minimalne plače, in (iii) nadomestila za brezposelnost. V vsakem od področij pomembne zakonodajne spremembe omogočajo opredelitev njihovih učinkov na preučevane spremenljivke.

Ključne besede

trg dela, prožna varnost, empirična analiza

Bibliografske reference

 

Povezave

 

Projekt je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.
1. julij 2011 | FM | Nacionalni

Družbena omrežja

Kazalo