Vloga značilnosti managerjev majhnih in srednje velikih podjetij in njihovega povezovanja pri tehnološkem razvoju, inovativnosti in rasti

Glavni cilji raziskave so razviti in empirično preveriti model, ki povezuje (preko hipotez) mrežne in psihološke značilnosti managerjev majhnih in srednje velikih podjetij (mrežni elementi za pridobivanje resursov, psihološki elementi – specifični in splošni), tehnološki razvoj, inovativnost in rast podjetij, kot tudi podati pomembne predloge za izboljšanje rezultatov podjetij.

Vodilni partner projekta

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Vodja projekta

prof. dr. Boštjan Antončič

Partnerji projekta

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

  • prof. dr. Boštjan Antončič

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

  • prof. dr. Mitja Ruzzier
  • doc. dr. Jasna Auer Antončič
  • doc. dr. Tina Bratkovič Kregar
Šifra projekta

 

Trajanje projekta

1. 8. 2013–31. 7. 2016

Vsebina projekta

Glavni cilji raziskave so razviti in empirično preveriti model, ki povezuje (preko hipotez) mrežne in psihološke značilnosti managerjev majhnih in srednje velikih podjetij (mrežni elementi za pridobivanje resursov, psihološki elementi – specifični in splošni), tehnološki razvoj, inovativnost in rast podjetij, kot tudi podati pomembne predloge za izboljšanje rezultatov podjetij.

Nobena pretekla raziskava ni vključila in preverila podjetnikove mrežne elemente za pridobivanje virov in psihološke elemente managerjev majhnih in srednje velikih podjetij povezujoč jih s tehnološkim razvojem, inovativnostjo in rastjo podjetij v modelu. Predlagani raziskovalni projekt bo zapolnil to vrzel v raziskavah.

Ključne besede

MSP, majhna in srednje velika podjetja, manager, tehnološki razvoj, inovativnost

Bibliografske reference

 

Povezave

 

Projekt je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.
1. avgust 2013 | FM | Nacionalni

Družbena omrežja

Kazalo