Vpliv dogodkov na trgu dela na zdravje

Študije kažejo, da dogodki na trgu dela – brezposelnost, prekarno delo, upokojitev – pomembno vplivajo na pojavnost duševnih bolezni, bolezni srca in ožilja ter diabetes. Literatura kaže, da so ti učinki premalo raziskani. Študije iz drugih držav pogosto dajejo nasprotujoče si rezultate in so občutljive na metode in specifikacije. V Sloveniji še ni bilo izvedene rigorozne, znanstvene raziskave na to temo. Vendar pa razmere in gibanja postavljajo pomen dogodkov na trgu dela v ospredje. V Sloveniji se je v zadnjih letih delež dolgotrajno brezposelnih dvignil nad 50 odstotkov, kar je precej nad povprečjem Evropske unije. Poleg tega se trend večje fleksibilnosti zaposlovanja odraža v naraščanju prekarnih zaposlitev – zlasti zaposlitev za določen čas in zaposlitev prek agencij za posredovanje dela. Povrhu ima Slovenija trenutno eno najnižjih stopenj zaposlenosti starejših delavcev v Evropski uniji, zaradi česar bo pri nadaljnji pokojninski reformi nujno ponovno zvišati zakonsko določeno upokojitveno starost – pri tem pa bi bilo smiselno, da upoštevamo učinek takšnega povečanja na zdravje.

Vodilni partner projekta

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

Vodja projekta

prof. dr. Milan Vodopivec

Partnerji projekta

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 • prof. dr. Milan Vodopivec (09745)
 • doc. dr. Suzana Laporšek (32173)
 • asist. Matija Vodopivec (34620)
 • asist. Nejc Cvörnjek (38178)
 • Mihaela Kosančič (30667)

Medicinska Fakulteta Univerze v Ljubljani

 • prof. dr. Janez Stare (08992)

Nacionalni inštitut za javno zdravje

 • Metka Zaletel (38419)
 • Ana Hočevar Grom (14633)
 • Helena Jeriček Klanšček (19176)
 • Aleš Korošec (34122) 
 • Tina Zupanič (29059)
Šifra projekta

J5-8232

Trajanje projekta

1. 5. 2017–30. 4. 2020 (podaljšan do 30. 4. 2021)

Vsebina projekta

Za zagotovitev ustrezne strokovne podlage za odločitve snovalcev ekonomske politike glede gornjih, zelo aktualnih vprašanj, pričujoči projekt predlaga poglobljeno in podrobno proučitev naslednjih vprašanj: Kako brezposelnost, prekarno delo in upokojitev vplivajo na tveganje za duševne bolezni, bolezni srca in ožilja in diabetes (na te skupine bolezni je osredotočen projekt)? Ali lahko ugotovimo razlike v učinkih po spolu ali po socialno-ekonomskih skupinah? Ali so neželeni učinki povezani s trajanjem brezposelnosti ali prekarnim delom? In ker imamo na obzorju novo pokojninsko reformo, s kakšnim dodatnim zdravstvenim tveganjem bodo podvrženi delavci, ki bodo prisiljeni, da se upokojijo pozneje, in kako se ta tveganja ločijo med različnimi socialnoekonomskimi skupinami?

V okviru projekta bomo izvedli:

 • Študijo o vplivu brezposelnosti na nastanek duševne bolezni, bolezni srca in ožilja in diabetesa, in
 • Študijo o vplivu prekarnega dela, definiranega na podlagi zaposlitve za določen čas, na nastanek duševne bolezni, bolezni srca in ožilja in diabetesa
Ključne besede

brezposelnost, prekarno delo, upokojitev, zdravje

Faze projekta in njihova realizacija
 • Priprava podatkov o trgu dela
  (april–oktober 2017)
 • Obdelava podatkov o zdravju (vključno s konkstruiranjem kazalnikov morbidnosti in smrtnosti) in prenos teh v varno sobo na Statističnem uradu
  (april–oktober 2017)
 • Združevanje podatkov o trgu dela s podatki o zdravju
  (november–december 2017)

 • Priprava konceptualnega načrta za empirično analizo, posebej za analizo vpliva brezposelnosti, prekarnega dela in upokojitev
  (april–december 2017)

 • Empirična analiza in pisanje poročil o vplivu brezposelnosti na zdravje
  (januar–september 2018)

 • Empirična analiza in pisanje poročil o vplivu prekarnega dela na zdravje (oktober 2018–junij 2019)

 • Empirična analiza in pisanje poročil o vplivu upokojitve na zdravje (julij 2019–marec 2020)

Bibliografske reference

izhajajo neposredno iz izvajanja projekta

Povezave

 

Projekt Vpliv dogodkov na trgu dela na zdravje, št. J5-8232 je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

 

 

1. maj 2017 | FM | Nacionalni

Družbena omrežja

Kazalo