Vpliv podjetnika, mreženja, tehnološkega razvoja in okolja na inovacije kot ključne dejavnike uspešnosti MSP – razvoj modela, empirična analiza in mednarodna primerjava na vzorcu podjetij v turistični panogi

Glavni cilji raziskave so razviti in empirično preveriti integrativni model, ki povezuje vpliv lastnosti podjetnika, mreženja, tehnološkega razvoja in okolja na inovacije kot ključne dejavnike uspešnosti MSP; model empirično preveriti na vzorcu malih in srednjih podjetij v turistični panogi; ter izvesti temeljito mednarodno primerjalno študijo za vse dejavnike predlaganega modela med Slovenijo, Avstrijo, Hrvaško, Madžarsko in Italijo.

Vodilni partner projekta
  • Univerza na Primorskem, Fakulteta za management
Vodja projekta
  • izr. prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel
Partnerji projekta

 

Šifra projekta

 

Trajanje projekta

1. 10. 2013–30. 9. 2015

Vsebina projekta

Glavni cilji raziskave so razviti in empirično preveriti integrativni model, ki povezuje vpliv lastnosti podjetnika, mreženja, tehnološkega razvoja in okolja na inovacije kot ključne dejavnike uspešnosti MSP; model empirično preveriti na vzorcu malih in srednjih podjetij v turistični panogi; ter izvesti temeljito mednarodno primerjalno študijo za vse dejavnike predlaganega modela med Slovenijo, Avstrijo, Hrvaško, Madžarsko in Italijo.

Poleg tega želimo preveriti, katere so prevladujoče kategorije inovacij v proučevanem vzorcu turističnih podjetij.

Ključne besede

MSP, inovacije, mreženje

Bibliografske reference

 

Povezave

 

 

Projekt je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.
1. oktober 2013 | FM | Nacionalni

Družbena omrežja

Kazalo