1/6

Izboljšanje trajnostnega dnevnega prevoza na delo in študij: Primerjalna analiza najboljših praks v EU, načrt za urbana območja in širše v Sloveniji

Razvoj urbanih območij je drugačen kot izpred 40 let. Problem, ki je izziv na projektu je, da je v Sloveniji preveč avtomobilskega prometa, ki povzroča onesnaževanje okolja, ima sedeč način mobilnosti, prometne zamaške in s tem povezan stres, veliko porabo resursov, kot sta energija in zavzemanje prostora (ceste, parkirišča) ter vzdrževanje. Na drugi strani je uporaba koles(a) cenejša, povzroča manj emisij in stresa ter je za prebivalstvo glede na dohodke bolj dostopno. Nenazadnje avti...

Analiza osipa študentov v visokem šolstvu: pregled vzorcev in trendov ter predlog ukrepov za njegovo zmanjševanje

Raziskovalni projekt se osredotoča na problem prezgodnjega opuščanja visokošolskega izobraževanja v Sloveniji. Cilj projekta je razumeti in nasloviti ta problem z analizo vzrokov za opustitev študija ter oblikovanjem ukrepov za zmanjšanje tega pojava. Osip študentov ima številne negativne posledice za študenta, visokošolske zavode, gospodarstvo in družbo, kot so nepopolna izobrazba, zmanjšana konkurenčnost delovne sile in izguba finančnih sredstev za visoko šolstvo.

AGRIGEP - Assessment and implementation of Agriculture and Life Science Universities’ first Gender Equality Plans in widening countries

V Evropski uniji je namen načrtov za enakost spolov (GEP) obravnavati probleme enakosti spolov v raziskovalnih in izobraževalnih ustanovah. Poleg tega obstajajo posebna vprašanja enakosti spolov znotraj nekaterih področij študija v raziskovalno-izobraževalnih ustanovah. V tem kontekstu so vprašanja enakosti spolov na področjih znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM) dobro znana in razviti so bili posebni akcijski načrti.

WE-GREEN - Rural Women’s Empowerment through GREen Social ENtrepreneurship

Rural Women's Empowerment through Green Social Entrepreneurship (WE-GREEN) predlaga spodbujanje socialnega zelenega podjetništva med ženskami v podeželskih skupnostih z izobraževanjem v obliki praktičnih lokalnih programov, kar je glavni cilj projekta. Cilj projekta je premostiti "vrzel" v izobraževalnem sistemu med potrebo po novih zelenih veščinah in podjetniških veščinah ter pomanjkanjem ustreznih izobraževalnih vsebin za razvoj teh veščin z inovativnim tečajem usposabljanja za učitelje pri izvajanju...

Družbena omrežja

Kazalo