2/4

SOCIALNEET: From civil society organizations to social entrepreneurship - Combating youth unemployment and addressing the needs of NEETs

UP FM je pridobila triletni projekt, financiran s strani EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (EEA ter Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih). Vodilni projektni partner je Institute of Social Economy Studies, Atene, Grčija. Armand Faganel z UP FM bo koordinator projektnih aktivnosti za Slovenijo. Preostali partnerji prihajajo iz Latvije, Poljske, Italije, Španije ter Portugalske.

Vpliv kmetijske politike na regionalno prilagajanje v kmetijstvu: madžarsko-slovenska primerjava

Analiziramo vpliv skupne kmetijske politike na regionalne spremembe v madžarskem in slovenskem kmetijstvu. Ocenjujemo učinke dveh programskih obdobij. Osredotočili smo se na vidike kmetijske preobrazbe na ravni kmetije, in sicer na rast kmetijskih gospodarstev s testiranjem Gibratovega zakona in specifičnimi dejavniki povezanimi s kmetijskim gospodarstvom in dejavniki povezanimi z regijo v kateri se nahaja kmetijsko gospodarstvo, učinkovitost in izhod kmetij, zaposlenost na kmetijah (lastno in najeto delo)...

Čezmejni pospeševalnik podjetij za strategije pametne specializacije/Acceleratore d'impresa transfrontaliero per le Strategie di Specializzazione Intelligente

Glavni cilj projekta je izboljšati vsesplošne možnosti za inovativnost, ki bo povečala konkurenčnost programskega območja prek mreže italijanskih in slovenskih ključnih subjektov, ki bodo s skupnimi močmi oblikovali, testirali in dolgoročno vzpostavili novo čezmejno službo za pospeševanje podjetij.

NUVOLAK2 – Inovativna marketinška orodja za globalno konkurenčnost MSP v čezmejnem območju

Projekt NUVOLAK2 je nadgradnja uspešnega projekta Nuvolak oziroma spletne platforme Mikrobiz.net z novim, preverjenim in implementiranim marketinškim orodjem za pomoč pri načrtovanju in uvajanju marketinških aktivnosti, podpornim gradivom, predstavljenimi dobrimi praksami, orodjem za benchmarking, ažurnejšimi informacijami za vzpostavitev in vodenje podjetij z obeh strani meje ter podporno mrežo mentorjev in institucij.

AISAB – Applied Innovation for Students and Business

Projekt naslavlja potrebo znotraj EU za izboljšanje stopnje inovativnosti in njenih učinkov, še posebno v malih in srednjih podjetjih. V projektu se razvijajo pristopi za razvoj veščin, ki podpirajo inovativnost v malih in srednjih podjetjih prek poklicnega izobraževanja in usposabljanja iz okvira visokošolskih izobraževalnih ustanov. Projekt skuša razviti učne materiale, ki izboljšujejo veščine študentov pri ocenjevanju in vpeljavanju inovacij, ter...

Družbena omrežja

Kazalo