IRIS

Temelji namen inštituta je povečati prepoznavnost in ugled Fakultete za Management in njenih zaposlenih kot strokovnjakov posameznih področij v ožjem in širšem okolju ter posredno okrepiti tržno dejavnost fakultete.

 

Cilji inštituta so:

  • Povečati prepoznavnosti ključnih kompetenčnih področij FM
  • Povezati FM z gospodarskim okoljem
  • Zgraditi prepoznavno blagovno znamko IRIS.M na trgu in se pozicionirati kot eden pomembnejših strokovnjakov na temeljnih kompetenčnih področjih fakultete pri potencialnih naročnikih

 

  1. izvedba svetovanja za pravne in fizične osebe proti njihovem plačilu
  2. izvedba plačljivih seminarjev
  3. izvedba brezplačnih seminarjev, za katera so zagotovljena finančna sredstva s strani pravnih (in/ali fizičnih) oseb (sponzorska pogodba)
  4. izvedba drugih oblik izobraževanja ali usposabljanja pod enakimi pogoji (plačljivo ali neplačljivo s sponzorstvom) kot v točkah 2 in 3
  5. izvedba raziskovalnih projektov za zunanje odjemalce (pravne ali fizične osebe) proti plačilu; pri projektih lahko sodelujejo tudi študenti FM (študentska borza)
  6. predstavitev rezultatov raziskovalnih projektov (kot raziskovalni seminarji)
  7. izvedba znanstvenih in strokovnih konferenc

Družbena omrežja

Raziskovanje

Kazalo