FREM 2015

Management trajnostne rasti

12. strokovna konferenca UP FM

28. marec 2015, Koper

Festival raziskovanja ekonomije in managementa (FREM) je strokovna konferenca, namenjena predstavitvam dosežkov študentov, diplomantov in drugih na področju strokovnega in raziskovalnega dela v ekonomiji in managementu. Udeleženci lahko na konferenci predstavijo izsledke svojih raziskovalnih nalog, projektov, poslovnih primerov, poslovnih načrtov ter diplomskih in magistrskih del, pa tudi rezultate raziskav, ki rešujejo poslovne probleme.

Zaželena tema prispevkov za 12. FREM je ' management trajnostne rasti'.

Poslani prispevki lahko obravnavajo tudi druge teme s področij ekonomije in managementa: ekonomske in poslovne vede (podjetništvo, marketing, finance, poslovna informatika ...), management, management proizvajanja, tehnologij in inovativnosti, management v izobraževanju, pravo, sociologija, politologija in psihologija v managementu, raziskovalna metodologija v družboslovju in tuji poslovni jeziki.

FREM je priložnost, da udeleženci predstavijo svoje prispevke ter dobijo povratno informacijo o svojem delu in tako vzpostavijo stike z drugimi, ki raziskujejo na podobnih področjih.

Razpis

Navodila za pripravo prispevka

Program 12. FREM

Družbena omrežja

Raziskovanje

Kazalo