Študentska konferenca

Festival raziskovanja ekonomije in managementa (FREM) je strokovna konferenca Fakultete za management, ki je namenjena predstavitvam dosežkov študentov, diplomantov in drugih na področju strokovnega in raziskovalnega dela v ekonomiji in managementu.

Udeleženci lahko na konferenci predstavijo izsledke svojih raziskovalnih nalog, projektov, poslovnih primerov, poslovnih načrtov ter diplomskih in magistrskih del, pa tudi rezultate raziskav, ki rešujejo poslovne probleme. Poslani prispevki lahko obravnavajo najrazličnejše teme s področij ekonomije in managementa.

FREM bo tudi letos potekal na sedežu fakultete v Kopru in v obeh študijskih središčih, v Celju in Škofji Loki. Lepo vabljeni, da s svojimi prispevki sooblikujete 15. festival raziskovanja ekonomije in managementa. Vse informacije o letošnjem FREM si lahko preberete v nadaljevanju.  

 

 

Upravljanje globalnih raznolikosti

Celje – Škofja Loka – Koper
19. april 2018 – 25. april 2018 – 10. maj 2018

 

Namen konference

Festival raziskovanja ekonomije in managementa (FREM) je strokovna konferenca, namenjena predstavitvam dosežkov študentov, diplomantov in drugih (odprta sekcija konference) na področju strokovnega in raziskovalnega dela v ekonomiji in managementu. Udeleženci lahko na konferenci predstavijo izsledke svojih raziskovalnih nalog, projektov, poslovnih primerov, poslovnih načrtov ter diplomskih in magistrskih del, pa tudi rezultate raziskav, ki rešujejo poslovne probleme.

Teme prispevkov

Zaželena tema prispevkov za odprto sekcijo 15. FREM je upravljanje globalnih raznolikosti.

Poslani prispevki lahko obravnavajo tudi druge teme s področij ekonomije, financ, managementa, podjetništva, politologije, sociologije, komuniciranja, etike in kulturologije v managementu, poslovne informatike, prava, računovodstva in revizij, raziskovalne metodologije v družboslovje, marketinga ter tujih poslovnih jezikov.

 

Ocenjevanje prispevkov

Vsi pravočasno prispeli prispevki za odprto sekcijo bodo recenzirani in pregledani s programsko opremo za odkrivanje podobnosti vsebin, plagiatorstva (TURNITIN). Prispevki bodo ocenjeni z ocenami od nezadostno (1) do odlično (5) na podlagi naslednjih kriterijev: usklajenost vsebine z razpisanimi temami, upoštevanje tehničnih navodil pri pisanju in pripravi prispevka, primernost uporabljene metodologije raziskovanja, izvirnost prispevka in primernost prispevka za objavo v zborniku konference oziroma v strokovni ali znanstveni reviji. Avtorji bodo recenzije prejeli po e-pošti.

Najboljši prispevki bodo uvrščeni v program konference. Prispevki, ki bodo uvrščeni v program, bodo razdeljeni v odprto sekcijo za predstavitev, ki bo v Kopru 10. maja 2018. Sekcijo bo vodil avtor najboljšega prispevka, ki ga bodo določili recenzenti.

Prijave

Prijave in prispevke za odprto sekcijo 15. FREM je treba oddati elektronsko na spletni strani http://openconf.fm-kp.si/openconf.php do predpisanega roka. Prispevki (5–7 strani) morajo biti napisani v skladu z navodili, ki so objavljena na spletni strani konference, sicer prispelih prispevkov ne bomo upoštevali. Prispevek lahko prijavi samo posameznik. Vsak posameznik lahko prijavi le en prispevek.

Prijava

Navodila avtorjem za pripravo prispevkov

Kotizacija

Udeležba na 15. FREM je brezplačna.

Pomembni datumi

5. februar 2018: začetek prijav (za odprto sekcijo)

26. marec 2018: rok za oddajo prispevkov (za odprto sekcijo)

6. april 2018: obvestilo o izboru (vrnjene recenzije za odprto sekcijo)

9. april 2018: objava programa na spletni strani konference

17. april 2018: rok za prijavo udeležencev – poslušalcev

19. april 2018: izvedba konference (v sklopu SRD 2)

25. april 2018: izvedba konference (v sklopu SRD 2)

10. maj 2018: izvedba konference (v sklopu SRD 2 in odprta sekcija)

Program konference

Konferenca bo za študente, ki morajo opraviti delavnico 2C (D2C) – Predstavitev načrtov raziskave na strokovni konferenci UP FM pri študijski obveznosti SRD 2 (prvi vpis v B2 programe UP FM v študijskem letu 2014/2015), izvedena na vseh treh lokacijah. Odprta sekcija konference, ki je za vse preostale študente UP FM in druge zainteresirane, pa bo izvedena le v Kopru.

Celje, 19. 4. 2018, študijsko središče UP FM, Ljubljanska cesta 5a

Program konference v Celju

Škofja Loka, 25. 4. 2018, študijsko središče UP FM, Partizanska 1

Program konference v Škofji Loki

Koper, 10. 5. 2018, sedež UP FM, Cankarjeva 5 oziroma Trg Brolo 12

        Program konference v Kopru

 

Predviden program:

16.30–17.30 Uvodni nagovor in plenarno zasedanje

17.30–17.45 Odmor

17.45–18.45 Sekcije po temah

18.45–19.00 Odmor

19.00–20.00 Sekcije po temah

(Urnik se lahko nekoliko spremeni.)

 

Dodatne informacije

Univerza na Primorskem
Fakulteta za management
Cankarjeva 5
6104 Koper

T: + 386 5 610 20 17 (Blaž Korent)
F: + 386 5 610 20 15
E:  blaz.korent@fm-kp.si
W: www.fm-kp.si

 

Predstavitev prispevka na konferenci in udeležba na FREM sta dokazili o raziskovalni aktivnosti udeleženca.
Ti dokazili lahko študenti Fakultete za management uveljavljajo kot del študijske obveznosti pri strokovno razvojnem delu (SRD – prejšnje generacije, prvi vpis na B2 program pred študijskim letom 2014/2015).

 

FREM 2017 FREM 2016 FREM 2015 FREM 2014 FREM 2013 FREM 2012 FREM 2011 FREM 2010 FREM 2009 FREM 2008 FREM 2007

Družbena omrežja

Raziskovanje

Kazalo