Programi in projekti

Na Fakulteti za management izvajamo številne raziskovalne in razvojne programe in projekte, ki so del nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa in mednarodne projekte, ki jih pridobimo preko uspešnih prijav na evropske programe financiranja ter na podlagi bilateralnih sporazumov s tujimi institucijami.

 

Raziskovalna skupina

Inštitut za raziskovanje in svetovanje v managementu

Šifra: 7097-001

Vodja raziskovalne skupine: doc. dr. Suzana Laporšek

 

Dodatne informacije


Mihaela Kosančič
Služba za raziskovalno dejavnost

05 610 20 07

 raziskovalna.sluzba@fm-kp.si

 

Družbena omrežja

Raziskovanje

Kazalo