Študenti in alumni

 
Študenti imajo pomembno vlogo pri sooblikovanju fakultete. Aktivno sodelujejo v procesih odločanja, so člani Senata in Akademskega zbora, Študentski svet pa zastopa interese študentov na področju študijskih in obštudijskih zadev. Svoje predstavnike imajo v Upravnem odboru UP FM,  Komisiji za študentske zadeve, Komisiji za študijske zadeve, Komisiji  za kakovost in evalvacije, Komisiji za priznavanje izobraževanja, Komisiji za priznavanje znanj in spretnosti, Komisiji za znanstveno raziskovalno delo študentov, Komisiji za strokovno razvojno delo študentov. Študenti in diplomanti so vključeni tudi v spremljanje in zagotavljanje kakovosti na fakulteti.
Fakulteta si prizadeva za učinkovitost študija. Študentom pri študiju pomagamo z raznovrstnimi delavnicami in tečaji, ki jih organiziramo v okviru Centra za svetovanje študentom pri študijskem in poklicnem razvoju. Za lažje vključevanje študentov v poslovni svet objavljamo ponudbe podjetij za sodelovanje s študenti in zanimive nacionalne in mednarodne javne razpise.
 
Za študijske dosežke študente tudi nagrajujemo. Vsako leto objavimo razpis za priznanja in nagrade Fakultete za management. Ponosni smo na naše študente, med njimi so tudi vrhunski športniki in glasbeniki, med podiplomskimi študenti pa so strokovnjaki z raznih področij in vabimo jih, da se vključujejo v naše raziskovalne in razvojne projekte.
 
Strokovne in raziskovalne dosežke študenti predstavljajo na različnih konferencah, vsako leto pa organiziramo tudi posebno študentsko konferenco; letošnja ima naslov Management trajnostnega razvoja.

Družbena omrežja

Študenti

Kazalo