Študentski svet Fakultete za management

ŠS UP FM je edini predstavniški organ študentov Fakultete za management. Skrbi za komunikacijo med študenti in vodstvom fakultete ter na splošno zagotavlja sodelovanje študentov pri delu in soupravljanju fakultete. Preko dveh predstavnikov ŠS UP FM  sodeluje v Študentskem svetu Univerze na Primorskem, krovnemu študentskemu organu univerze, kjer skupaj sodelujejo predstavniki študentskih svetov članic UP. ŠS UP FM torej zagotovlja prisotnost glasu študentov UP FM na ravni fakultete in univerze.  Pomembna dolžnost ŠS UP FM je tudi skrb za organizacijo interesnih (obštudijskih) dejavnosti za študente fakultete.

Dodatne informacije


Družbena omrežja

Študenti

Kazalo