Postani tutor

Kdo je lahko tutor?

Tutor študent je lahko vsak študent, ki je uspešno zaključil 1. letnik študijskega programa 1. stopnje na UP FM. Kandidati za tutorja se prijavijo na razpis, ki ga objavi univerza na spletni strani. Mandat tutorja študenta traja eno študijsko leto in se lahko podaljša. 

RAZPIS ZA TUTORJE

 

Zakaj postati tutor?

Delo tutorja študenta se ovrednoti v okviru študijske obveznosti z 2 oziroma 3 kreditnimi točkami v posameznem študijskem letu, vendar le na programih, ki to predvidevajo. Po končanem delu tutor prejme certifikat z opisom opravljenega dela, ki je naveden tudi v prilogi k diplomski listini. Tutorstvo prinaša nove izkušnje in nove veščine, ki so skupaj s certifikatom dobro priporočilo za bodočega delodajalca.

Ideja v ozadju delovanja tutorstva je prostovoljstvo in tudi glavni motiv študentov tutorjev naj bo želja po pomoči sovrstnikom, saj sta želja in zagnanost tista dejavnika, ki naredita tutorja študenta najuspešnejšega.

 

Naloge tutorja študenta

Naloge tutorja študenta so najbolj pomembne in obsežne prve dni po prihodu študentov. Kasneje je obveznosti manj oz. se le-te specifično spreminjajo glede na potrebe in težave tutorandov. Obveznosti se spet povečajo v predizpitnem obdobju.

Prisotnost tutorjev študentov je na Uvodnih pozdravih (aktivno vključevanje v aktivnosti ob sprejemu brucev), Informativnih dnevih in sejmu Informativa obvezna.

  • tutorande seznanjati s pravnimi in drugimi akti UP FM, v katerih so določene njihove pravice in dolžnosti v času študija,
  • tutorande seznanjati s posamezniki in delovnimi telesi na UP FM in UP, ki so pristojni za reševanje njihovih študijskih in drugih vprašanj,
  • tutorandom pomagati pri administrativnih zadevah (pridobitev študentske izkaznice, ureditev študentskih bonov, prijava začasnega bivališča, ...),
  • svetovanje pri iskanju pomoči za premostitev težav na študijskem področju,
  • voditi evidenco opravljenega dela s tutorandi
  • oddati poročilo o opravljenem delu na obrazcu Poročilo o delu tutorja študenta do 30. junija tekočega študijskega leta,
  • svetovanje pri vključevanju v obštudijske dejavnosti in študijsko življenje,
  • organiziranje spoznavnih in svetovalnih srečanj s tutorandi,
  • upoštevanje navodil koordinatorja tutorjev študentov,
  • opravljanje nalog po navodilu koordinatorja tutorjev študentov ali koordinatorja tutorjev učiteljev.
 
Usposabljanje tutorjev študentov

Sodelovanje na usposabljanjih, ki jih organizira Karierni center UP ali UP FM je za novoimenovane tutorje obvezno. 

 

Kako se prijavim?

Postani tutor tudi ti in se prijavi na Razpis za tutorje študente. Kandidati za tutorje študente svojo prijavo oddajo preko obrazca

PRIJAVA 

 

Kam po informacije?

Dodatne informacije so na voljo:

 

Pridruži se nam in postani tutor tudi ti!

Družbena omrežja

Študenti

Kazalo