Managing Global Transitions

ISSN 1581-6311 (tiskana izdaja) 1854-6935 (elektronska izdaja)
Letnik 6 · Številka 1 · Pomlad 2008

Predgovor
Boštjan Antončič
Celotno besedilo v angleščini

Kitajska v tranziciji: institucionalno okolje in strategije multinacionalk
Yongqiang Gao

Multinacionalne družbe (MNE) se pri poslovanju na mednarodnih trgih srečujejo z zapletenimi institucionalnimi okolji. Zaradi lažjega soočanja z institucionalnimi pritiski multinacionalke oblikujejo različne strategije poslovanja. Raziskav o institucionalnih okoljih na Kitajskem ni veliko in namen pričujočega članka je dopolniti to vrzel. Članek kot pomembne ustanovam oziroma dejavnike pri poslovanju na Kitajskem omenja kitajsko kulturo, vladni sistem in nevladne organizacije. Le-te vršijo prisilne in normativne pritiske na poslovanje multinacionalk. Da bi se le-te pritiskom izognile oziroma jih omilile, se lahko poslužujejo štirih strategij: veze in poznanstva (guanxi), strategija zavezanosti (commitment strategy), strategija konkurenčnosti in strategija finančnega vzvoda. Guanxija in strategije zavezanosti se multinacionalke na Kitajskem poslužujejo pri vzpostavljanju odnosov s kitajskimi oblastniki in nevladnimi organizacijami. V primeru da imajo multinacionalke dobro pogajalsko izhodišče, v pogajanjih z vlado uporabljajo strategijo konkurenčnosti, medtem ko strategijo finančnega vzvoda večinoma uporabljajo pri reševanju konfliktov med različnimi institucijami, saj se na tak način izognejo številnim pritiskom s strani teh institucij.

Ključne besede: Kitajska, institucionalna teorija, institucionalno okolje in pritiski, multinacionalna družba
Klasifikacija JEL: F23
Celotno besedilo v angleščini

Ponovna vzpostavitev storitev v gospodarstvih v tranziciji: primer Rusije in Kitajske
Wendy K. T. Gubler, Matthew W. McCarter, Kristie K. W. Seawright in Yuli Zhang

Tranzicijski proces iz planskega gospodarstva v tržno ekonomijo se od države do države razlikuje, je pa njegov rezultat povsod enak in pomeni bolj zahtevne kupce. Z vse večjimi pričakovanji kupcev je večja tudi možnost, da podjetja pričakovanj ne bodo zmogla izpolniti. V konkurenčnih tržnih gospodarstvih so takšni spodrsljaji kaznovani z izgubo lojalnosti kupca. Tovrstne izgube zahtevajo ponovno vzpostavitev storitev (service recovery). V članku avtorji raziskujejo vlogo ponovne vzpostavitve storitev v dveh gospodarstvih v tranziciji: v Rusiji in na Kitajskem. V okviru dveh nivojev odpovedi storitev so bili pod drobnogled vzeti štiri sistemi za njihovo ponovno vzpostavitev. Načrt za ponovno vzpostavitev se je izkazal za ključnega tako v primeru Rusije kot tudi Kitajske, vendar je bil njegov uspeh večji na Kitajskem. Glede na različno stopnjo vpletenosti v proces tranzicije lahko trdimo, da se državi kljub skupni izkušnji tranzicije nista enako odzvali na trud vložen v ponovno vzpostavitev storitev.

Ključne besede: gospodarstva v tranziciji, medkulturno dojemanje strank, empirična raziskava, ponovna vzpostavitev storitev
Klasifikacija JEL: F23, L80
Celotno besedilo v angleščini

Priredba metode diagonalizacije za analizo skupin v sklopu določenega gospodarstva
Henryk Gurgul in Paweł Majdosz

Članek obravnava priredbo metode diagonalizacije po Hoenu (2002), ki odkriva skupine sektorjev v okviru input-output okvirja. Zanimanju za temo je botrovalo dejstvo, da pretekle metode niso dale natančnega prikaza strukture skupin znotraj določenega gospodarstva. Posledično je to pomenilo, da so bili podatki o lokaciji določenega medsektorskega toka v hierarhiji nabavne in dobavne industrije prav tako napačni. Pri odločanju, ali neka industrija spada v isto skupino ali ne, je uporaba prirejene diagonalizacijske metode še najboljša rešitev. Zaključke raziskave, ki smo jih podprli s primerjavo obeh metod, kažejo, da je pri predlagani metodi povprečna vrednost tokov med industrijami povezanimi v skupine višja kot pri tradicionalni metodi.

Ključne besede: notranji in zunanji medindustrijski odnosi, metoda diagonalizacije, skupine
Klasifikacija JEL: B41
Celotno besedilo v angleščini

Vpliv značilnosti oglasov na odnos najstnikov do protikadilskih oglasov
Domen Bajde in Irena Vida

Posledice kajenja predstavljajo veliko breme za kadilca in celotno družbo. Da bi ljudi odvrnile od kajenja, se vlade in številne druge inštitucije nemalokrat poslužujejo oglaševanja. Toda naše védenje o vplivu protikadilskih oglasov je omejeno, še manj pa je literature o vplivu oglasov, njihove vsebine, privlačnosti in intenzivnosti na vsesplošen uspeh protikadilskega oglaševanja. Cilj empirične študije izvedene med slovenskimi najstniki je prispevati k poznavanju protikadilskega oglaševanja. Najstnikom smo najprej pokazali različno privlačne protikadilske oglase z različno intenziteto in vsebinami. (Vsebina se tu nanaša na vrsto prijema uporabljenega v oglasu.) Najstniki so nato odgovarjali na vprašanja, ki so merila njihov odnos do oglasa, do kajenja na sploh in njihovo željo po kajenju itd. Dobljeni rezultati kažejo, da intenzivnost in privlačnost oglasa pri najstnikih izzoveta različne občutke, medtem ko za vsebino oglasa to ne drži. Prav tako smo odkrili, da se najstniki-kadilci na oglase odzivajo drugače od nekadilcev. Rezultati raziskave bodo še posebej koristni pri pripravi protikadilskih oglasov, uporabijo pa jih bodo lahko tudi raziskovalci, ki jih tema protikadilskega oglaševanja zanima.

Ključne besede: kajenje in mladostniki, protikadilsko oglaševanje, odnos do protikadilskih oglasov
Klasifikacija JEL: M3, M31
Celotno besedilo v angleščini

Igre na srečo preko interneta: današnje možnosti in jutrišnje priložnosti
Massimo Manzin in Roberto Biloslavo

Z razvojem informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), še posebej računalnikov in interneta, so se pojavile nove oblike poslovanja. Industrija iger na srečo je s ponudbo iger na srečo prek interneta že začela izkoriščati moč hitro rastočega virtualnega trga. Fenomen iger na srečo prek interneta je raziskovalce vzpodbudil k analizi značilnosti ter izdelavi profila internetnih igralcev na srečo. Iz podatkov o rasti trga internetnih iger na srečo in razvoju interneta je razvidno, da še vedno prevladuje obisk klasičnih igralnic. Zato smo se odločili podrobneje proučiti značilnosti obiskovalcev igralnic, ugotoviti njihove značilnosti ter določiti število tistih, ki na srečo igrajo tudi preko spleta. Namen raziskave je ugotoviti, kako značilnosti igralcev na srečo vplivajo na prihodnji razvoj klasičnih in internetnih igralnic. Predvidevamo, da bosta obe vrsti iger na srečo v prihodnosti tekmovali za svoje obiskovalce. Najboljša rešitev za klasične igralnice je tako odprtje lastnih internetnih igralnic, medtem ko bodo morale internetne igralnice budno spremljati razvoj interneta in komunikacijskih tehnologij.

Ključne besede: internetno igralništvo, internetna igralnica, internetni igralniški produkt
Klasifikacija JEL: L10, L83
Celotno besedilo v angleščini

• Celotna številka v angleščini
• Povzetki v angleščini
Domača stran revije

Družbena omrežja

Založba

Kazalo