Management

Management · Volume 6 · Number 2 · Summer 2011 · ISSN 1854-4231


Članki · Articles
Emotional Intelligence and Organisational Citizenship Behaviour of Manufacturing Sector Employees: An Analysis
Susan Tee Suan Chin, R. N. Anantharaman, and David Yoon Kin Tong

Unicriterion Model: A Qualitative Decision Making Method That Promotes Ethics
Fernando Guilherme Silvano Lobo Pimentel

Analiza dejavnikov ustanavljanja podjetja
Irena Kušče in Doris Gomezelj Omerzel

Ocenjevanje učinkov aktivne politike zaposlovanja
Laura Južnik Rotar

Medosebni odnosi in vsebina dela kot dejavnika stresa pri srednjem managementu
Polona Kožuh in Ana Arzenšek


Pregledni članki · Review Articles
Racionalnost managerskih odkupov z vidika vedenjske ekonomije
Gregor Žvipelj


Povzetki · Abstracts

Celotna številka · Complete Issue

Družbena omrežja

Založba

Kazalo