Management

Management · Volume 7 · Number 3 · Fall 2012 · ISSN 1854-4231

Tržna podoba slovenskih gazel
Gabrijel Devetak in Riko Novak
Full Text

Integracija standardov vodenja v storitvenih organizacijah
Anton Peršič in Mirko Markič
Full Text

Razvoj komunikacijskih in vodstvenih kompetenc pri vodjih tehnične stroke
Mojca Jermaniš
Full Text

Analiza izvajanja strategije razvoja nevladnih organizacij v Sloveniji
Bojan Mevlja
Full Text

Od e-kompetentne šole do e-kompetentnega maturanta?
Viktorija Florjančič
Full Text


Povzetki · Abstracts

Celotna številka · Complete Issue

Družbena omrežja

Založba

Kazalo