Management

Management · Volume 7 · Number 4 · Winter 2012 · ISSN 1854-4231

Sodobne paradigme managementa: pravni in primerjalni vidiki
Matjaž Nahtigal
Full Text

Davčna morala podjetnikov v severovzhodni Sloveniji
Lidija Hauptman in Maja Matajič
Full Text

Uresničevanje notranjega brandinga: razvoj konceptualnega modela
Katja Terglav, Robert Kaše in Maja Konečnik Ruzzier
Full Text

Mnenje učiteljev o vodenju šole in ravnateljev odnos do inovativnosti
Melita Moretti, Adi Moretti, Natalija Postružnik in Primož Škofic
Full Text

Management med racionalnostjo in iracionalnostjo
Cene Bavec
Full Text


Povzetki · Abstracts

Celotna številka · Complete Issue

Družbena omrežja

Založba

Kazalo