Uvod v finančno matematiko

65-014  Uvod v finančno matematiko

magistrski študijski program 2. stopnje Ekonomija in finance

Nosilec: prof. dr. Rok Strašek, izr. prof. dr. Mihael Perman

  Vsebina

  • Snov 1. Finančni trgi in definicije finančnih tveganj.
  • Snov 2. Potrebni pojmi iz verjetnosti in statistike.
  • Snov 3. Princip odsotnosti arbitraže in kompletnost modelov finančnih trgov.
  • Snov 4. Varovanje v okviru binomskega modela.
  • Snov 5. Minimizacija tveganja in optimalno investiranje.
  • Snov 6. Dinamično varovanje.
  • Snov 7. Nekompletni modeli trgov in modeli z omejitvami.
  • Snov 8.  Upravljanje tveganj v modelih.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo